evm
06 مهر 1401 - 17:01

مقاومت، تنها راه‌حل است

آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در توئیتی بر لزوم پیگیری راهکار و گزینه مقاومت از سوی ملت های منطقه در تقابل با تهاجم مستکبران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در توئیتی بر لزوم پیگیری راهکار و گزینه مقاومت از سوی ملت های منطقه در تقابل با تهاجم مستکبران تاکید کرد. وی در این توئیت نوشت: استفاده فریبنده از اصطلاح «تسامح دینی»، دین را دچار تحریف می کند و انسان و سرزمین را در برابر سیاست دچار خودفروختگی می سازد. در اثر این رخداد یک نسل غرب زه و متخاصم با اسلام در قالب یک سیاست مدون شکل خواهد گرفت؛ البته در نهایت اراده ملت ها قویتر است و سرنوشت ساز خواهد بود؛ سخن این است که مقاومت، تنها راه حل است. گفتنی است رهبر شیعیان بحرین اخیرا از تصمیم حکومت بحرین برای احداث منطقه یهودی نشین در منامه به شدت انتقاد و اعلام کرده بود که این اقدام حکومت بحرین جنایت و ظلمی آشکار در حق مردم این کشور است. آیت الله شیخ عیسی قاسم در بیانیه ای گفته بود که ساخت شهرک یهودی در منامه به معنای تغییر هویت ملی و اسلامی و عربی و همچنین تحریف تاریخ وطن و محو اسناد و شواهد از اصالت شهروندان اصلی بحرین و باز کردن درها به روی اشغالگران صهیونیست با همدستی سیاست داخلی (رژیم آل خلیفه) است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 761390