evm
23 مرداد 1401 - 17:16

همایش صنعت پوشاک استان قم برگزار شد

در نخستین همایش پوشاک قم چالش ها و مشکلات صنعت پوشاک استان بررسی شد.

نخستین همایش صنعت پوشاک استان قم با هدف آموزش، رفع کاستی و مشکلات خوشه پوشاک و شبکه تامین مواد اولیه تولید کنندگان استان قم برگزار  شد.

حسن بیک زاده،عامل توسعه خوشه پوشاک استان با اشاره به اینکه در استان قم هزار واحد تولیدی خرد و متوسط در زمینه تولید پوشاک فعالند ،گفت: این همایش با هدف برطرف شدن مشکلات خوشه پوشاک استان، تعامل بخش خصوصی و دولتی و کمک به فعالان این عرصه برای ارتقای آگاهی‌ها و رشد تولید کنندگان در زمینه تامین مواد اولیه و تولید در زمینه پوشاک برگزار شد.

او افزود: توسعه بازار، تامین مواد اولیه، پراکندگی واحد‌های تولیدی ضرورت تجمیع واحد‌های تولیدی و نبود تولید صنعتی در زمینه پوشاک از مهمترین مشکلات این صنعت در استان قم است.

باشگاه خبرنگاران جوانقمقم

شناسه خبر: 583629