evm
06 مهر 1401 - 14:51

حذف عنوان فارسی از تابلو دانشگاه هرات

طالبان در اقدامی عنوان فارسی دانشگاه را به این بهانه که تنها واژه «پوهنتون» در قانون آمده از تابلو ورودی دانشگاه هرات حذف کرده است. به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، طالبان در دانشگاه هرات تابلو جدید نصب کرده و در آن تنها از واژه پشتوی «پوهنتون» استفاده شده است. افغانستاندانشگاه هرات طی چندسال گذشته به‌دلیل جنجال بر سر واژه‌های «دانشگاه» و «پوهنتون» بدون تابلو بود. طالبان به‌تازگی تابلو جدید را بر دروازه دانشگاه هرات نصب کرده که‌ در آن تنها «پوهنتون هرات» نوشته شده و واژه فارسی دانشگاه نادیده گرفته شده است. واژه «دانشگاه» در گذشته نیز با مخالفت‌هایی مواجه بود و باعث درگیری فیزیکی میان دانشجویان شده بود. طی سال‌های اخیر، موافقان واژه «دانشگاه» اجازه نصب تابلو با واژه پشتوی «پوهنتون» را ندادند و دانشگاه هرات بدون تابلو بود. هرات از ولایت‌هایی است که ساکنان آن عمدتا فارسی‌زبان هستند. طالبان واژه فارسی «دانشگاه» را از تمام  تابلوهای دانشگاه‌های افغانستان حذف کرده‌اند. به‌تازگی  تابلو فارسی دانشگاه بغلان را نیز پایین کرده‌اند. وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که در قانون تنها پوهنتون ذکر شده، واژه دانشگاه‌ رسمیت ندارد. «احمد تقی»، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در واکنش به انتقادها درباره‌ حذف عنوان «دانشگاه» از سر در دانشگاه‌ها، گفته است که در قانون تنها واژه پشتوی «پوهنتون» ذکر شده است. وی در پیامی گفت که تنها اصطلاحی که در قانون تحصیلات عالی ذکر شده، آن «پوهنتون» است و واژه «دانشگاه» وجود ندارد. تقی می‌گوید که این قانون در دوره دولت گذشته افغانستان نیز وجود داشته است. این اقدام طالبان با واکنش گسترده روبرو بوده و افراد مختلف اعلام کردند که دری و پشتو همزمان زبان رسمی افغانستان است و هیات حاکمه افغانستان باید جلوی اقدامات مشابه را بگیرد. /پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 760863