evm

آخرین اخبار در مورد فدراسیون جهانی ژیمناستیک

فدراسیون ژیمناستیک در آستانه تعلیق

فدراسیون جهانی ژیمناستیک، طی نامه‌ای اعلام کرد که احتمال دارد فدراسیون ژیمناستیک کشورمان تعلیق شود. پس از پایان دوره چهارساله ریاست زهرا اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک قرار بود انتخابات این فدراسیون در تیرماه سال گذشته برگزار شود، اما پس از گذشت یک سال از موعد مقرر تاکنون انتخابات این فدراسیون برگزار نشده است و حتی ۲ نفر نیز سرپرستی فدراسیون را بر عهده گرفته اند. فدراسیون جهانی ژیمناستیک در نا ...